Tagged: בית חולים בהשוואה למטוס

עבודת הצוותים הרפואיים-אחיות ורופאים אנלוגית לעבודת צוותי תעופה:טייס ומהנדס הטיסה-תהליך ניתוח בבית חולים אנלוגי לתהליך הטיסה, תהליך סיום הניתוח והערת החולה מההרדמה, אנלוגי לתהליך סיום הטיסה והנחיתה.

ההבדלים בין הנדסה רפואית להנדסה ביו רפואית ולטכנולוג רפואי

    מוזמנים לקרוא באתר המדעי הידוע "הידען"- מאמר שלי שמשלב את הניסיון המצטבר בשנות עבודתי בתחומי טכנולוגיות רפואיות ומדעיות, ולמידה מתמדת מפורומים רפואיים וטכנולוגיים ומאתרים מדעיים בין לאומיים. מומלץ להעביר לילדכם ששוקלים לילמוד...