Tagged: תעלומת העלמות מוחו של המדען אלברט אינשטיין

הידעתם שהפתולוג שנתח את אלברט איינשטיין לאחר מותו גנב את מוחו וחילק אותו לחלקים ופיזר ברחבי ארה"ב במעבדות מחקר.

תעלומת העלמות מוחו של אלברט אינשטיין

פעם, מה שהיה כתוב בעיתון היה נכון. זה מוסר ההשכל שלי מהסיפור מטה והמאמר הרשמי המצורף בסופו. כשהייתי נער בגיל 12 בקיבוץ משמרות, החלטתי שברצוני להיות מדען, לחקור ולהמציא המצאות ולשנות את העולם לטובה....