Tagged: רובוט בחדר ניתוח

רובוטים רפואיים לנתוחי עמוד שדרה ומוח

הרובוטים לשימוש רפואי – לניתוחי עמוד שדרה ומוח-תוצרת כחול לבן. בחודש מרץ 2015 השתתפתי בהרצאה בה הציגו חברת ״מזור רובוטיקס״ הישראלית את הפעילות הטכנולוגית רפואית שלהם, ואת ההצלחות של הרובוטים כעזר ולדיוק יתר, תוך כדי...