Tagged: ראשות הסייבר הישראלית

סיכוני סייבר במכשור רפואי

בשנים האחרונות יש התקדמות עצומה ומימוש של מחקרים שהחלו לפני 10 שנים בתחומי מכשור רפואי, מכשור מדעי מחקרי, טלקומיקצייה, ומערכות תעופה ובטחון וחלל-הטכנולוגיות הפכו לחלק נכבד בחיינו שאי אפשר בלעדיהם. הדוגמא הכי קרובה אל...